OMNIA HOLDING SE

Skupina OMNIA HOLDING je spoločnosťou holdingového typu a etablovala sa medzi významné spoločnosti v regióne strednej Európy.

OMNIA KLF, a.s.

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle ako i špeciálne príslušenstvá využívaných ďalších odvetviach.

OMNIA MOTORS, a.s.

Spoločnosť OMNIA MOTORS, a.s., vznikla v roku 1994 so zameraním na autorizovaný predaj a servis automobilov, motocyklov a motorových strojov značky HONDA.

OMNIA REAL, s.r.o.

Spoločnosť OMNIA REAL sa zaoberá realitnými službami, predajom a prenájmom komerčných priestorov v administratívnom centre Omnipolis na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

Tabak Invest Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Tabak Invest Slovakia s.r.o. vznikla v júni 2007 a stala sa oficiálnym dovozcom kubánskych cigár HABANOS pre Slovensko.

OMNIA HOLDING, SE

Skupina OMNIA HOLDING je spoločnosťou holdingového typu a etablovala sa medzi významné spoločnosti v regióne strednej Európy.

Vznikla v roku 1999 v Českej republike a na slovenskom trhu pôsobí od roku 2002 prostredníctvom svojej organizačnej zložky. Portfólio činnosti a predmet podnikania skupiny sa realizuje prostredníctvom dcérskych spoločností a je zamerané najmä na výrobu ložiskových komponentov a špeciálnych výkovkov pre automobilový, ložiskový, železničný a ostatný strojársky priemysel, výrobu a služby v energetike, realitné a developerské činnosti, prenájom nebytových priestorov a obchodnú činnosť.

Cieľom a víziou spoločnosti je podporovať svoj neustály rozvoj, stabilitu a silnú pozíciu na trhu. Firemná kultúra v skupine spoločností OMNIA HOLDING je založená na dlhodobej tradícii, skúsenostiach a lojálnosti ľudí, ktorí v nej pracujú. Skupina OMNIA HOLDING vyznáva a rešpektuje etické a morálne hodnoty a podporuje neziskový sektor.

Galéria

Zvolanie Valného zhromaždenia akcionárov

Spoločnosť OMNIA HOLDING SE, 

so sídlom: Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha,

zvoláva

Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 28.09.2018 o 1200 hod. v sídle organizačnej zložky spoločnosti Tomášikova ulica č. 30, 821 01 Bratislava.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2017, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017, schválenie stanoviska dozornej rady pre valné zhromaždenie.
  3. Rôzne.
  4. Záver.

Stiahnuť účtovnú závierku v .pdf

Kontaktné údaje

OMNIA HOLDING,SE
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha
Česká republika
IČO: 25 56 95 20
registrácia: obchodný register vedený Městským súdom v Prahe, oddiel: H, vložka č.: 141

OMNIA HOLDING,SE
organizačná zložka
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 064 203
registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1027/B

Kontakt

Tel: +421 2 4820 2500, +421 2 4824 0200
Fax: +421 2 4824 0251
E-mail: omnia@omniaholding.sk

Oddelenie komunikácie a marketingu

JUDr.Gustáv Ret
Vedúci oddelenia komunikácie a marketingu
Tel. č.: +421 2 4342 1700
mobil: +421 905 230 891
e-mail : press@omniaholding.sk