KLF-ENERGETIKA, a.s.

Spoločnosť KLF-ENERGETIKA, a. s. bola založené zakladateľskou listinou dňa 19.júna 2001 a 13. augusta toho istého roka bola zapísaná do obchodného registra.

KLF-Energetika je významným regionálnym dodávateľom všetkých druhov energií a poskytovateľom rôznych služieb najmä industriálnemu sektoru Dolných Kysúc.

Medzi najvýznamnejšie obchodné aktivity tejto spoločnosti patria:

  • dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  • výroba tepla, rozvod tepla
  • dodávka plynu, distribúcia plynu
  • licencia a povolenie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • montáž, oprava a údržba el. zariadení- objekty bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením 100 kV
  • vodohospodár, úprava vody a obsluha vodovodných zariadení
  • zámočnícke, murárske, tesárske práce

Spomedzi menovaných je najvýznamnejšou aktivitou distribúcia elektrickej energie, ktorá v roku 2014 predstavovala takmer 80% celkových tržieb spoločnosti. Celkové výkony sa pohybujú do 8 mil. eur na ročnej báze.

Záujmom KLF-Energetiky je rozširovať jednak svoje portfólio zákazníkov, jednak hľadať a rozvíjať svoje produkčné schopnosti v oblasti výroby a distribúcie elektrickej energie a tepla.

Galéria

Kontaktné údaje

KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346
024 11 Kysucké Nové Mesto

IČO: 36400246
DIČ: 2020133610
IČ pre DPH: SK2020133610

Kontakt

Tel.: 041/4201700
Fax.: 041/4201702

mail: milan.letko@klf-energ.sk
web stránka spoločnosti