OMNIA HOLDING, SE

Skupina OMNIA HOLDING je spoločnosťou holdingového typu a etablovala sa medzi významné spoločnosti v regióne strednej Európy.

Vznikla v roku 1999 v Českej republike a na slovenskom trhu pôsobí od roku 2002 prostredníctvom svojej organizačnej zložky. Portfólio činnosti a predmet podnikania skupiny sa realizuje prostredníctvom dcérskych spoločností a je zamerané najmä na výrobu ložiskových komponentov a špeciálnych výkovkov pre automobilový, ložiskový, železničný a ostatný strojársky priemysel, výrobu a služby v energetike, realitné a developerské činnosti, prenájom nebytových priestorov a obchodnú činnosť.

Cieľom a víziou spoločnosti je podporovať svoj neustály rozvoj, stabilitu a silnú pozíciu na trhu. Firemná kultúra v skupine spoločností OMNIA HOLDING je založená na dlhodobej tradícii, skúsenostiach a lojálnosti ľudí, ktorí v nej pracujú. Skupina OMNIA HOLDING vyznáva a rešpektuje etické a morálne hodnoty a podporuje neziskový sektor.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Galéria

Kontaktné údaje

OMNIA HOLDING,SE
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha
Česká republika
IČO: 25 56 95 20
registrácia: obchodný register vedený Městským súdom v Prahe, oddiel: H, vložka č.: 141

OMNIA HOLDING,SE
organizačná zložka
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 36 064 203
registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1027/B

Kontakt

Tel: +421 2 4820 2500, +421 2 4824 0200
Fax: +421 2 4824 0251
E-mail: omnia@omniaholding.sk

Oddelenie komunikácie a marketingu

JUDr.Gustáv Ret
Vedúci oddelenia komunikácie a marketingu
Tel. č.: +421 2 4342 1700
mobil: +421 905 230 891
e-mail : press@omniaholding.sk