OMNIA-ITAZ, a.s.

Spoločnosť OMNIA-ITAZ, a.s., identifikačné číslo 25786750, bola založená 10.8.1999,
sídli vo Vlašime, Lidická 301, a jediným akcionárom je OMNIA HOLDING, SE so sídlom v Prahe.

Spoločnosť je súčasťou koncernu a zaoberá sa investičnou a developerskou činnosťou, spravuje investičné aktíva a kontroluje dalšie spoločnosti ktoré sú súčasťou holdingu OMNIA HOLDING, SE, menovite OMNIA Real, s.r.o., OMNIA INVEST, s.r.o., Tabak Invest Slovakia, s.r.o.RMC Agency CZ, s.r.o..

Galéria

Zvolanie Valného zhromaždenia akcionárov

Spoločnosť OMNIA-ITAZ, a.s.

so sídlom: Lidická 301, PSČ 258 Vlašim,

zvoláva

Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 27.09.2018 o 1200 hod. v sídle spoločnosti.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2017, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017, schválenie stanoviska dozornej rady pre valné zhromaždenie.
  3. Rôzne.
  4. Záver.

Stiahnuť účtovnú závierku v .pdf

Kontaktné údaje

OMNIA ITAZ, a.s.
Lidická 301
258 01 Vlašim

ICO: 257 867 50
Zapísana v obchodnom registri vedeným mestským súdom v Prahe , oddiel B,
vložka 14204

Kontakt

tel.: +420 602 346 386
mail: lvitovsky@klf-zvl.cz