OMNIA KLF, a.s.

Skupina OMNIA KLF ako industriálna vetva datuje svoju existenciu už niekoľko desaťročí. Základný kameň najväčšieho závodu tejto skupiny lokalizovaný v Kysuckom Novom Meste bol položený v roku 1948.

Skupinu OMNIA KLF tvoria štyri prevádzky v dvoch spoločnostiach:

  • OMNIA KLF, a. s.
    •  prevádzka Kováčňa v Kysuckom Novom Meste
    •  prevádzka Sústružňa v Kysuckom Novom Meste
    •  prevádzka Kováčňa v Martine
  • KLF-Energetika, a. s.
    • prevádzka Energetika v Kysuckom Novom Meste

Vďaka dlhému pôsobeniu na trhu a veľkým skúsenostiam zamestnancov skupina OMNIA KLF disponuje silným know-how a vysokou flexibilitou.

V najväčšom závode – v Kysuckej kováčni sa dennodenne riešia rôzne požiadavky svetových výrobcov ložísk, automobilov a ďalších priemyselných aplikácií. Medzi hlavných zákazníkov z ložiskového segmentu patria závody SKF GROUP a SCHAEFFLER GROUP, z automotive najmä závody priamo alebo nepriamo napojené na VOLKSWAGEN GROUP.

Produkty jednotlivých prevádzok sú dodávané nielen do Európy ale i Južnej Ameriky a Číny.

Spoločnosť vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle ako i špeciálne príslušenstvá využívaných ďalších odvetviach. Ide najmä o presné a vysoko-tvarové diely s drážkami pre prevodky, nápravy, motorové diely, krúžky pre guľkové, valčekové i kužeľové ložiská, špeciálne krúžky pre vlakové súpravy, podložky, púzdra, matice.

V závodoch spoločnosti OMNIA-KLF, a.s. sa takmer 500 vysokokvalifikovaných zamestnancov podieľa na výrobe a dodávkach výkovkov a sústružených dielov vysokej kvality. Diely sú určené pre ložiskový a automobilový priemysel.

V poslednom období (roky 2013-2014) sa ročne vyrobilo v prevádzkach Kysucké Nové Mesto približne 30 miliónov ks výkovkov, na výrobu sa využilo do 20 000 ton ocele a tržby boli dosahované na úrovni 30 miliónov eur.. Očakávaný trend je v najbližšej budúcnosti rastúci, spolu s výhľadmi od zákazníkov by spoločnosti lokalizované v Kysuckom Novom Meste mali dosahovať ročné tržby do 40 miliónov eur, spotrebovať približne 30 000 ton ocele a vyrobiť do 40 miliónov ks.

Špecifikum výroby v Martine je možnosť realizácie špeciálnych tvarových dielov v malých dávkach. Diely z tejto prevádzky smerujú do automobilového, ložiskového banského, textilného, železničného i stavebného priemyslu v podobe podvozkov nákladných áut a závesných prostriedkov, zdvíhacích zariadení ako i montážne prvky pre letiskové a výrobné haly.

Ročne sa v prevádzke Martin spotrebuje do 5.000 ton ocele a predaj sa dosahuje do výšky 6 mil. eur. V najbližšom období sa očakáva zvýšenie výkonov o takmer 100%, a to zavedením novej technológie a naštartovaním spolupráce s novým zákazníkom.
Spoločnosti skupiny OMNIA KLF investovali v poslednom desaťročí viac ako 30 mil. eur do rozvoja a modernizácie svojich technológii a v tomto trende chcú aj pokračovať. V súčasnosti sú pripravené projekty s reálnymi budúcimi zákazkami z týchto projektov za viac ako 10 mil. eur.

Galéria

Kontaktné údaje

OMNIA KLF, a.s.
Kukučínova 2734
024 01
 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 00 211 095

Kontakt

Mail: info@omniaklf.sk
Tel: +421 41 420 11 09
Fax: +421 41 420 11 53

web stránka spoločnosti