Zvolanie valnej hromady Holding

Zvolanie Valnej hromady akcionárov

Predstavenstvo akciovej spoločnisti
OMNIA HOLDING, SE
so sídlom Václavské náměstí 802/56, Praha, PSČ 11 000
zapísana v obchodnom registri  vedeným mestským súdom v Prahe , oddíl H,
vložka 141
zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

na deň 29.9.2015 od 12:00 v sídle Spoločnosti

Program: Schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a výročnej správy za rok 2014

Stiahnuť výročnú správu v .pdf

 

Leave a Reply