Zvolanie Valnej hromady ITAZ

Zvolanie Valnej hromady akcionárov

Predstavenstvo akciovej spoločnisti
OMNIA-ITAZ a.s.,
so sídlom Lidická 301, Vlašim, PSČ 258 01
zapísana v obchodnom registri  vedeným mestským súdom v Prahe , oddíl B,
vložka 14204
zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

na deň 29.9.2015 od 11.00 v sídle Spoločnosti

Program: Schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a výročnej správy za rok 2014

Stiahnuť výročnú správu v .pdf

Leave a Reply